Figyelő

Sign by Danasoft - Layouts and Images

2008. december 24., szerda

Think

First they ignore you...
Then they laugh at you...
Then they fight you...
Then you win...Mohandas Gandhi


Karácsony 2008

Jól jellemzi az idei karácsonyt öcsém egy elejtett mondata:

"Lejárt a CD, vége a karácsonyi hangulatnak..."

2008. december 17., szerda

MÁV álláshírdetés

MÁV - Most Állunk, Várjál!!!
Munkatársaink európai - sőt mi több, világ - szintű szolgáltatást nyújtanak!
Elítéljük a rohanó életvitelt, vonataink megfontoltan, vagy sehogysem közlekednek!
Interaktív szolgáltatások keretében az utasok maguk takaríthatják ki az ülőhelyet, ha le szeretnének ülni!
Odafigyelünk szemünk egészségére: állandó fényviszonyt biztosítanak intelligens ablakaink, amelyek piszoktól sötétülnek. Este nem kapcsolunk lámpákat, hogy nyugalma teljes legyen!
Az extrém sportok kedvelőinek: nyáron teljesen feltekerjük a fűtést, télen soha.
A wc-ben se lámpa, se tükör, se papírtörlő, ezzel tudatosítva a természetes nomád élet szépségeit!
A csatlakozásokat nem hangoljuk össze, hogy ön ne érezze magát egy gépi rendszer tehetetlen részeként!
Várótermeink közbiztonsága érvényesíti az evolúciós folyamatokat: csak az erős marad életben!
Utasbarát menetrendek: megjegyezhető mennyiségre csökkentettük a járatszámokat!
Banki szolgáltatások: nagyobb mennyiségű készpénzét beválthatja menetjegyre!
Odafigyelünk a környezetünk egészségére: hetente legalább 3x vonatmentes napokat tartunk az egész országban, elviselhető mértékűre csökkentve a káros-anyag kibocsátást!
Bevezettük a szubjektív felelősség fogalmát: munkatársaink csak a haszonból részesülnek, a hiányt nem kell befizetniük!

Jelentkezz csapatunkba, nálunk megvalósíthatod magad, gátlásaid levetkőzheted. Ha iskolában elnyomtak, nincsenek barátaid, sőt még a szüleid szerint is hülye vagy, akkor gyere hozzánk dolgozni! Ma már a legtöbb munkatársunk kinőtte gátlásait és teljes lelkinyugalommal szop.t egy egész országot!!!

MÁV - sztrájktól-sztrájkig!

2008. november 13., csütörtök

A virtualizáció szépségei

Még nyáron (a Linux Akadémia keretei között) volt szerencsém végighallgatni egy előadást a Xen virtualizációról. Minden akkor kezdődött...
De beszéljenek magukért a képek és a leírások:

virtuális gép fogalma
Xen
VMWare (Sulinet leírás) :/
Virtualizációs technikák - nagyon jó!

Windows fut ablakban - Virtualbox

2008. október 21., kedd

Lételmélet

ÁLOM AZ ÁLOMBAN

Vedd még e csókot, édesem!
Mostan megyek, elbúcsuzom
És ez legyen a búcsuszóm:
Igazat mondtál énnekem,
Bús álom az én életem:
Eltűnt reményem csillaga,
Mindegy, nappal vagy éjszaka,
Való volt-e, vagy látomány,
Ma már mi sem maradt nyomán.
Minden, mi van e bús világon,
Álomba ködlő furcsa álom.

Állok viharzó part előtt,
A tengerár lihegve bőg.
Kezemben emlékek, romok,
Arany fövény, arany homok. -
Nézem, hogy hullanak ezek
A könnyü, semmi porszemek
És könnyezek - és könnyezek!
Ó Istenem! bárhogy fogom,
A porba hull lágy homlokom!
Ó Istenem! nem menekül
Egy szem se a vizek elül?
Hát minden-minden e világon
Álomba ködlő furcsa álom?

Egy ital mellé

SÖR-SOROK

Tölts be fölt borostyánkővel,
Hadd ürítsem serlegem.
Ettől ébredezve fölkel
Friss örömmel szellemem -
Hány vad eszme, lázas álom
Jő s tűnik nyomban tova;
Száll az óra? mit se' bánom:
Sört iszom ma éjszaka.

2008. október 5., vasárnap

Sírvers

Itt nyugszom. Végre megnyugodtam
a hosszú szenvedés után.
Keserű lelkemet kiadtam
s mint dőlt fatörzs, fekszem sután.
Keserű lelkemet kiadtam,
mint fájó gennyet a beteg:
magamtól is védve maradtam:
akarva sem szenvedhetek.

Nincs jobb világ a másvilágnál,
a másvilágon nincs világ,
s nincs jobb világ a nincs-világnál,
mert féreg nélkül nincs virág.
Nincs jobb világ a nincs-világnál,
hol féreg van csak, nincs virág,
hol féreg nem kár, hogyha rágcsál.
hol féreg nem fáj, hogyha rág.

Itt nyugszom. Végre megnyugodtam.
Elszállt az álom és a láz.
Ma föld fölöttem, föld alattam,
és nem emel, és nem aláz.
Ma föld fölöttem, föld alattam,
koporsó kerít, néma ház.
Keserű lelkemet kiadtam
és nem boszant a léha gyász.

Nincs jobb világ a másvilágnál,
mely halkan létlen létre bont,
mert jobb ha nem látsz, mint ha látnál,
s hol semmi érzés, semmi gond.
Mert jobb ha nem látsz, mint ha látnál,
és jobb a száraz, puszta csont
ez ideges, husos világnál,
mely oly keserves és bolond.

(Babits Mihály)

2008. augusztus 18., hétfő

múlt, jelen, jövő

"Különbséget tenni múlt, jelen és jövő között – illúzió,
ám makacsul tartja magát."
ALBERT EINSTEIN 1955

2008. július 18., péntek

Az Antiochiai Szent Kézigránát

Útmutato a Szent Kézigránáthoz

-Maynard atya! Hozd ide a Szent Kézigránátot!
-És hogyan...
-Hogyan működik?
-Nem tudom, felség.
-Nézzük meg a Fegyverek Könyvében!
-Fegyverek 2: 9-21.
"És Szent Attila magasra tartá a kézigránátot, és szóla:
'Ó, Uram, áldd meg a te kézigránátodat,
amelynek segedelmével ellenségeid ficlikké szaggatnak,
a te nagy kegyelmedben.'
És elégedett vala az Úr, és ők lakmározának
bárányt és lajhárt és pontyot
és ajókát és orángutánt és kukoricapelyhet
és gyümölcsevő denevért..."
-Ugorgyunk, testvérem!
"És az Úr szóla, mondván:
'Először is húzd ki a Szent Biztosítószeget,
majd számlálj el háromig, se többig, se kevesebbig.
Három legyen a szám, ameddig számolsz,
és a szám ameddig számolsz,
az három legyen. Négyig ne számolj hát ezért,
sem pediglen kettőig, hacsak nem folytatod
a te számolásodat háromig. Az ötöst szádra ne vedd!
Midőn a hármashoz érsz, mely sorrendben a harmadik leszen,
eldobandod te az Antióchiai Szent Kézigránátot,
a te ellened felé, ki, mivel nem kedves nekem,
megdöglend.'
Ámen."

2008. május 23., péntek

Egy olvasótól

"A legfontosabb dolgokat a legnehezebb elmondani. Ha ezekről beszélsz, nevetségesnek érzed magad, hiszen szavakba öntve összezsugorodnak - amíg a fejedben vannak, határtalannak tűnnek, de kimondva jelentéktelenné válnak. Ám azt hiszem, többről van itt szó. A legfontosabb dolgok túl közel lapulnak ahhoz a helyhez, ahol a lelked legféltettebb titkai vannak eltemetve, irányjelzőként vezetnek a kincshez, amit az ellenségeid oly szívesen lopnának el. Ha mégis megpróbálsz beszélni róluk, a hallgatóságtól csak furcsálló tekinteteket kapsz cserébe, egyáltalán nem értenek meg, nem értik, miért olyan fontos ez neked, hogy közben majdnem sírva fakadsz. És szerintem ez a legrosszabb. Amikor a titok nem miattad marad titok, hanem mert nincs, aki megértsen."
/Stephen King/

2008. május 21., szerda

Az egyik legszebb szerelmes vers

Charles Baudelaire:
Egy dög

Meséld el, lelkem, a szép nyárhajnali látványt,
melybe ma szemünk ütközött:
Az ösvényforduló kavicsos homokágyán
váratlan egy iszonyú dög
nyitotta, lábit cédán magasba lökve,
míg izzadt méreg járta át,
elénk, gúnyosan és semmivel sem törődve,
kipárolgással telt hasát.
A nap sugarai tán azért tündököltek
úgy e sülő szemét fölött,
hogy atomjaiban adják vissza a Földnek
azt, amit az egybekötött.
S e gőgös vázra mint nyiladozó virágra
nézett alá az ég szeme;
a bűz ereje az egész rétet bejárta,
azt hitted, elájulsz bele.
A mocskos has körül legyek dongtak, s belőle
folyadékként és vastagon,
fekete légiók, pondrók jöttek, s nyüzsögve
másztak az élő rongyokon.
S mindez áradt, apadt, mint a hullám, s repesve
s gyöngyözve néha felszökellt;
a test bizonytalan dagadva-lélegezve
sokszorozott életre kelt.
S e világ muzsikált, halkan zizegve, lágyan,
mint futó szél a tó vizén,
nagy mint a mag, melyet a gabonaszitában
ütemre forgat a legény.
A széteső alak már-már nem volt, csak álom,
kusza vonalak tömege,
vázlat, melyet csak úgy fejez be majd a vásznon
a művész emlékezete.
Egy elijedt kutya a szirt mögé lapulva
nézett bennünket dühösen,
sóváran lesve a percet, amikor ujra
lakmározhat a tetemen.
- És hiába, ilyen mocsok leszel, te drága,
ilyen ragály és borzalom,
szemeim csillaga, életem napvilága,
te, lázam, üdvöm, angyalom!
Igen! ilyen leszel, te, nők között királynő,
az utolsó szentség után,
csontod penész eszi, húsodból vadvirág nő
s kövér gyom burjánzik buján.
De mondd meg, édes, a féregnek, hogy e börtön
vad csókjaival megehet,
én őrzöm, isteni szép lényegükben őrzöm
elrothadt szerelmeimet!

(fordította: Szabó Lőrinc)

2008. május 7., szerda

Cikk az origo-n

http://ubuntu.hu/blog/szeraf/ubuntu-cikk-az-origo-n-segitokesz-szomszed-a-windows-melle

érdemes elolvasni.
a cikket és a kommenteket is.

2008. április 5., szombat

Gondolatok

Mi értelme a tükröt vádolni,
ha nem tetszik amit látsz
(Gogol)

A tükör nem a valóság felismerésének eszköze,
hanem annak elhomályosításáé. (Ryokuu Saitou)

Nem kell Cézárnak lennünk,
hogy megértsük Cézárt. (Max Weber)

Élj egyedül gonoszság, és gond nélkül,
mint egy elefánt, az elefánterdőben. (Buddha)

Amit az egyén alkot,
azzal önmagát fejezi ki,
ahogyan az egyén saját génjeinek kifejezése.
Erre emlékszem. (Richard Dawkins)

Az élet és a halál követik egymást,
Mint egy marionett a színpadon,
Ha elszakad a zsinór, szétesik.
(Zeami)

Ha egyedül alszol, sosem fogsz olyan
szörnyen kinézni, mint egy hulla. (Konfúciusz)

Amíg nem ismered az életet, hogyan
ismerhetnéd a halált? (Konfúciusz)

Általában nem döntéseink
okozzák vesztünket,
hanem ostobaság, vagy
megszokás. (La Rochefoucauld)

Az emberi test olyan gép, amely saját rugóit
mozgatja. Egy élő örökmozgó. (La Mettrie)

A madarak magasan az égben bújnak el,
a halak mélyen a vízben rejtőznek.
(Ryokuu Saitou)

Néhányan tükörbe néznek,
és nem látnak gonoszt.
Mert nem tükrözi vissza a gonoszt,
hanem létrehozza.
Ezért, a tükörben lefelé kell nézni,
nem magunkra. (Ryokuu Saitou)

2008. március 3., hétfő

Linux vs Windózna ehez hol van a májkroszoft?

2008. február 14., csütörtök

Oldtimer


Aki tud hasonló autót olcsón, az legyen oly kedves és értesítsen!

2008. február 13., szerda

Elmélet 2

  1. Bármi ami megtörténhet, meg is történik.
  2. Bármi, ami megtörténés közben valami más megtörténését is maga után vonhatja, valami más megtörténését is maga után vonja.
  3. Bármi, ami megtörténés közben maga után vonhatja, hogy újra megtörténjen, újra meg is történik.

Noha nem feltétlenül ebben a sorrendben.

Elmélet

Van egy elmélet, miszerint, ha egyszer kiderülne, hogy mi is valójában az univerzum, és mit keres itt egyáltalán, akkor azon nyomban megszűnne létezni és valami más, még bizarrabb ,még megmagyarázhatatlanabb dolog foglalná el a helyét.


Van egy másik elmélet, amely szerint ez már be is következett.


(Galaxis Útikalauz stopposoknak)

2008. január 27., vasárnap

Poem 2

A GYŐZTES FÉREG

Imitt egy gála éj
A vég-évek magányaiban!
Angyalnép, könnyben ázva, mély
Fátyol közt, szárnyasan
Szinházban ül, drámát akar,
Reményt és rémeket,
Mig szférák zengnek, büszke kar,
Szeszélyes éneket.

Ezer isten-formáju báb
Súg-búg a szinpadon,
S ling-leng idébb-odább,
Jő, s puszta bábként megy vakon,
Amint formátlan odafönt
Nagy erők mozgatják a színt;
Kesely-szárnyuk csapkodva önt
Láthatatlan kínt!

Óh bolond dráma! nem feled
Örökre aki lát!
Hogy űzi folyton a tömeg,
S nem éri, fantomát,
És körben űzi, s visszatér,
Nem éri sohase;
Bűn, őrület és szenvedély:
Ebből áll a mese!

De ím, egy csúszó rémalak,
Mint vérpiros gomoly,
Előgyürűz a szinfalak
Magányaiból.
Jön! - jön! - és a bábok soka
A Csúszók étke lesz.
Sír a szeráf: férgek foga
Emberek vérével veres.

A lámpa - a lámpa mind kihal!
S lehull a remegő
Formákra, zúgva, mint vihar,
A függöny, a szemfedő.
Az angyalnép sápadva föláll
S szól, míg fátylával időz:
"Ez az »Ember« című dráma volt,
S a Győztes Féreg a hős."

E. A. Poe

(Babits Mihály fordítása)

2008. január 22., kedd

Poem 1

LEE ANNÁCSKA

Sok-sok hosszú esztendeje már
Tengerpart bús mezején
Élt egy kis lány - ismerhetitek
Lee Annácska nevén
S csak azzal a gondolattal élt,
Hogy szeret s szeretem én.

Gyermek volt s gyermek voltam én
Lee Annácska meg én.
De szerelmünk több volt mint szerelem
Tengerpart bús mezején -
Irigyeltek még az angyalok is
Fenn a felhők tetején.

S ez lett oka, hogy, sok éve már,
Tengerpart bús mezején
Felhők közül jött egy csunya szél
S meghült Annácska, szegény;
S elvitték úri rokonai
S egyedül maradtam én:
Koporsóba csukták el őt
Tengerpart bús mezején.

Irigyeltek az égi angyalok,
Hogy boldogabb ő meg én,
Az lett oka (mind jól tudjuk ezt
Tengerpart bús mezején),
Hogy jött felhőből éjjel a szél
S meghült s meghalt szegény.

De szerelmünk több volt, mint soké,
Ki nagyobb, mint ő meg én,
Okosabb, mint ő meg én
S sem az angyalok a felhők felett,
Sem az ördögök tenger fenekén
Nem tehetik, hogy szívtől a szív,
Elváljunk, ő meg én.

Mert ha kel a hold, nekem álmokat hord,
Annácska küldi felém;
S csillag ha ragyog, már véle vagyok.
Annácska szemét lesem én;
S igy az éj idején veled éldelek én,
Jegyesem, szivem élete, szép kicsikém,
Melletted a sír fenekén,
Tengerpart bús mezején.

E. A. Poe

(Babits Mihály fordítása)

2008. január 21., hétfő

Death Note - pic

Death Note

Hétvégén elkezdtem nézni a Death Note c. animét.
Mit ne mondjak, érdekes egy darab...
A történet lényegében annyi,h egy srác talál egy füzetecskét - amire az van ráírva,h Death Note-,
és mint később kiderül, amit az egyik halál isten dobott le a földre. Mivelhogy unatkozott.
A füzet am. úgy működik, h beleírod a halálra jelölt illető nevét és opcionálisan a halálának időpontját, nemét, és az azt megelőző cselekedeteit.
Ezek után érthető, h a főhősünk meg van róla győződve, h meg kell váltania a világot, és újat létrehozni, aminek mellékesen ő lenne az istene. Ejjjj... :-/
És persze vannak, akik ezt meg akarják akadályozni.
Érdekes...

Gits-Innocence screenshot

2008. január 19., szombat

A tömegekről

"Maillat ismét elmerült a tömegben, s nyomban újból kevesebbnek, üresnek, és névtelennek érezte magát. Mintha egyszerre nem lett volna személyes sorsa. Megint átalakult khakiruhás katonává a többi khakiruhás katona között: valamennyiükre az szabatott ki, hogy öljön és megölessék."

Robert Merle: Két nap az élet

Must seeEgy screenshot a GitS Innocence animéből.Aki még nem látta, feltétlenül nézze meg!
Hihetetlen jó.

Mottóként

"Tulajdonképpen sajnálom néha hogy ilyen vagyok - mondta.-Szeretnék én is hinni valamiben.Igen, ha tudni akarod, ez a lényeg: hinni!Bármiben!Bármilyen sületlenségben!Fő az, hogy hinni lehessen!Ez ad értelmet az életnek.Te - te istenben hiszel.Alexander a lakókocsiban.Dhéry a bezsebelendő milliókban és Pinot a golyószórójában.Én - én nem hiszek semmiben.De hát, végül is mit bizonyít ez?Azt, hogy fiatal koromban nem voltam elég okos, és nem értettem meg, milyen hasznos ostobának lenni."

Robert Merle: Két nap az élet