Figyelő

Sign by Danasoft - Layouts and Images

2008. július 18., péntek

Az Antiochiai Szent Kézigránát

Útmutato a Szent Kézigránáthoz

-Maynard atya! Hozd ide a Szent Kézigránátot!
-És hogyan...
-Hogyan működik?
-Nem tudom, felség.
-Nézzük meg a Fegyverek Könyvében!
-Fegyverek 2: 9-21.
"És Szent Attila magasra tartá a kézigránátot, és szóla:
'Ó, Uram, áldd meg a te kézigránátodat,
amelynek segedelmével ellenségeid ficlikké szaggatnak,
a te nagy kegyelmedben.'
És elégedett vala az Úr, és ők lakmározának
bárányt és lajhárt és pontyot
és ajókát és orángutánt és kukoricapelyhet
és gyümölcsevő denevért..."
-Ugorgyunk, testvérem!
"És az Úr szóla, mondván:
'Először is húzd ki a Szent Biztosítószeget,
majd számlálj el háromig, se többig, se kevesebbig.
Három legyen a szám, ameddig számolsz,
és a szám ameddig számolsz,
az három legyen. Négyig ne számolj hát ezért,
sem pediglen kettőig, hacsak nem folytatod
a te számolásodat háromig. Az ötöst szádra ne vedd!
Midőn a hármashoz érsz, mely sorrendben a harmadik leszen,
eldobandod te az Antióchiai Szent Kézigránátot,
a te ellened felé, ki, mivel nem kedves nekem,
megdöglend.'
Ámen."